Професионален Колеж "Св. Ариадна"

КОЛЕЖ  ПО  ТУРИЗЪМ *КОЛЕЖ  ПО  МЕНИДЖМЪНТ И ИНФОРМАЦИОННИ  ТЕХНОЛОГИИ
КОЛЕЖ  ПО  МОДА  И  ДИЗАЙН – ИНТЕРИОРЕН *МОДЕН *РЕКЛАМЕН  ДИЗАЙН *АНИМАЦИЯ *

 

СОФИЯ

Частен Професионален Колеж по Туризъм "Свети Мина"

Частен Професионален Колеж по Екранни Изкуства - Арт Колеж

Частен Професионален Колеж "Евростандарт"

Частен Професионален Колеж по Мениджмънт "Адам Смит"

Частен Професионален Колеж "Делта"

Частен Професионален Колеж "София"

Частен Транспортен Колеж

Частен Професионален Колеж по Туризъм "Братя Вълчеви"

Частен Професионален Бизнес Колеж

Частен Професионален Колеж "Евклид"

Частен Професионален Колеж по Туризъм "Алеко Константинов"

Професионален Колеж по охрана и сигурност "Св. Георги Победоносец"

Частен Професионален Колеж "Омега" София

Частен Професионален Колеж по Мениджмънт в Туризма, Ресторантьорството и Хотелиерството "Интербизнес"

Частен Професионален Колеж "Иком Интелект"

Професионален Колеж по Мода и Дизайн "Св. Ариадна"

Частен Професионален Колеж по Спорт и Здраве

Европейски бизнес колеж "Фуми интелект"

Частен Професионален Колеж "Бизнес и Финанси"

 

СОФИЯ

Частен Професионален Колеж по Мениджмънт

Частен Професионален Търговски Колеж

 

СЛИВЕН

Частен Професионален Колеж по Охрана и Сигурност "Св. Георги Победоносец"

Частeн Професионалeн Колеж по Туризъм "Константин Фотинов"

 

БОТЕВГРАД

Частен Професионален Колеж "Бизнес" – Кюстендил

Частен Професионален Колеж "Васил Левски" -  Бургас

Професионален Колеж по Икономика и Счетоводство – Велико  Търново

 Частен Професионален Колеж по Охрана и Сигурност "Св. Георги Победоносец"

 

СМОЛЯН

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

ПЛОВДИВ

АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО

 

ПЛОВДИВ

АКАДЕМИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

СОФИЯ

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

БЛАГОЕВГРАД

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

БУРГАС

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

 

ВАРНА

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", КОЛЕЖ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 

ПЕРНИК

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР", УЧЕБНО-НАУЧЕН КОМПЛЕКС "РОДОПА"

 

СМОЛЯН

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ВРАЦА

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ПЛЕВЕН

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ

 

ПЛЕВЕН

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ - ПЛЕВЕН, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

РУСЕ

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, ПЛЕВЕН, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВИСШ МЕДИЦИНСКИ ИНСТИТУТ, ПЛЕВЕН, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ПЛЕВЕН

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ "Н. Й. ВАПЦАРОВ"

 

ВАРНА

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

 

СОФИЯ

ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ, КОЛЕЖ ПО СТРОИТЕЛСТВО

 

СОФИЯ

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

 

СОФИЯ

ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ", ТРАНСПОРТЕН КОЛЕЖ

 

СОФИЯ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "ЗЕМЕДЕЛСКИ КОЛЕЖ"

 

ПЛОВДИВ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И ФИНАНСИ

 

СОФИЯ

ДЪРЖАВНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"

 

СОФИЯ

ЕВРОПЕЙСКИ КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

ПЛОВДИВ

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

ВАРНА

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ, КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

 

ВАРНА

КОЛЕЖ "ТЕЛЕМАТИКА"

 

СТАРА ЗАГОРА

КОЛЕЖ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

СОФИЯ

КОЛЕЖ ПО МЕНИДЖМЪНТ, ТЪРГОВИЯ И МАРКЕТИНГ

 

СОФИЯ

КОЛЕЖ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩИ

 

СОФИЯ

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ"

 

ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ВАРНА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ДОБРИЧ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ШУМЕН

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ПЛОВДИВ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

БЛАГОЕВГРАД

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ВРАЦА

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ "Й. ФИЛАРЕТОВА"

 

СОФИЯ

МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ "АЛБЕНА"

 

АЛБЕНА

МЕЖДУНАРОДЕН КОЛЕЖ "АЛБЕНА"

 

ДОБРИЧ

МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ

 

БОТЕВГРАД

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

 

СОФИЯ

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, КОЛЕЖ ПО МИННО ДЕЛО

 

КЪРДЖАЛИ

НАЦИОНАЛНА АКАДЕМИЯ ЗА ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО "К.САРАФОВ"

 

СОФИЯ

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АKАДЕМИЯ

 

СОФИЯ

НАЦИОНАЛНА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

 

СОФИЯ

НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

СОФИЯ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

ПЛОВДИВ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ПАЗАРДЖИК

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

СМОЛЯН

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ

 

СМОЛЯН

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" - ПЛОВДИВ, ФИЛИАЛ "ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

 

КЪРДЖАЛИ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

 

РУСЕ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

СИЛИСТРА

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ

 

РАЗГРАД

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" - РУСЕ, ФИЛИАЛ

 

СИЛИСТРА

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

СОФИЯ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ"

 

СВИЩОВ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ" - СВИЩОВ, КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

 

СВИЩОВ

СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ "Д. А. ЦЕНОВ", ФИЛИАЛ - ЛОВЕЧ

 

ЛОВЕЧ

ТЕАТРАЛЕН КОЛЕЖ "ЛЮБЕН ГРОЙС"

 

СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

 

ВАРНА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ

 

ДОБРИЧ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ВАРНА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

 

ГАБРОВО

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ЛОВЕЧ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

 

СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - СЛИВЕН

 

СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ОБЕДИНЕН ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОЛЕЖ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

 

ДУПНИЦА

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИКУМ ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

 

ПРАВЕЦ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

СЛИВЕН

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ "ДЖОН АТАНАСОВ"

 

ПЛОВДИВ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ

 

СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ФИЛИАЛ - ПЛОВДИВ

 

ПЛОВДИВ

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

 

СТАРА ЗАГОРА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКИ АГРАРЕН КОЛЕЖ

 

СТАРА ЗАГОРА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

СЛИВЕН

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

СТАРА ЗАГОРА

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

ХАСКОВО

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

ЯМБОЛ

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ"

 

БУРГАС

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

 

БУРГАС

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ

 

БУРГАС

УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

БУРГАС

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

 

СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ВРАЧАНСКИ СТОПАНСКИ ФИЛИАЛ

 

ВРАЦА

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО - СОФИЯ, ФИЛИАЛ "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ"

 

ХАСКОВО

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

 

СОФИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПЛОВДИВ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 

СОФИЯ

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ

 

СОФИЯ

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

 

ШУМЕН

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ" - ШУМЕН, КОЛЕЖ

 

ДОБРИЧ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

 

БЛАГОЕВГРАД

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ - БЛАГОЕВГРАД, ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ

 

БЛАГОЕВГРАД