Следване в Австрия с немски и английски език

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  за  следване  в  чужбина  осъществява  прием  на  български и чуждестранни  граждани  в  държавни  университети  в  Австрия  за    безплатно следване и с  възможности  за  работа.

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС   гарантира  Вашият  прием  , защото  за  12  години  опит  с  изпращане  на  студенти  нямаме  кандидат-студент , който  да  не  е  приет!

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  ще  избере  за  Вас  най- престижните  университети  и  специалности според  европейската  ранг-листа, защото  ние  нямаме  финансови  отношения  с  непрестижни  университети  и  не  насочваме  студенти  към  тях.

СТУДЕНТСКИ КОМПАС ще бъде с Вас през всички етапи на Вашето кандидатстване и прием за безплатно следване в държавни университети, а именно:


Процедурата  по  приема  е  специфична  за  всеки  университет   и   всеки  кандидатстудент  се  нуждае  от  професионална  помощ,  която  можете  да  получите  при  нас  -  в  Студентски компас. Моля  подгответе  Вашата образователна  автобиография  и  заповядайте  в  офиса  на  агенцияга,  за  да  уточниме  подробности  по  Вашето  канидатстване  и   прием.

Допълнителна  подготовка  по  езика  на  страната в  курсове  към  агенцията  https://student-compass.com/ezikovi_kursove.html

Карта    на  офиса  ни  на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то  ОУ-корпус  Г телефони  0896 220815 ,0886338883  или  02/9780 700
ще   да  намерите  на  следния  линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

МОЛЯ, НЕ  СЕ  БАВЕТЕ  С   ПОДАВАНЕ  НА  ДОКУМЕНТИТЕ.

Австрия е една от мечтаните дестинации за обучение в чужбина. Тя предлага безпрецендентна възможност за обучение в едни от най-добрите висши учебни заведения. В Австрия има три вида висши учебни заведения: университети, висши учебни заведения за приложни науки, колежи. Страната разполага с 6 основни университета, предлагащи широка гама от специалности. От изкуство до науки, право и медицина и други. В допълнение към тези 6 основни университета в Австрия има още 12 специализирани университета, предлагащи програми в следните области: музика, дизайн, драма, икономика, бизнес администрацията, добив и металургия, медицина, селскостопански науки и други. В Австрия има и 9 частни университета, предлагащи програми в областта на информационните технологии, медицина, молекулярна медицина, бизнес администрация, международни отношения и други.

Едно от основните изисквания за обучение в Австрия е да притежавате сертификат, доказващ владеенето на немски език – TestDaf, DSH, Сертификат от Гьоте институт и др. Ако не притежавате подобен сертификат, повечето австрийски висши учебни заведения предлагат подготвителна година за изучаване на немски език.

Студенти, които са граждани на ЕС нямат ограничения за започване на работа. Австрия се гордее с широка политическа, образователна и художествена култура. Това я прави най-доброто място за обучение в чужбина. Студенти от почти всяка дисциплина ще бъдат незабавно потопени в дълбоко разнообразните обичаи на страната.

СТУДЕНСКИ  КОМПАС   ЩЕ  ВИ  ПОМОГНЕ  ДА  НАМЕРИТЕ  НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ  СПЕЦИАЛНОСТИ  И  УНИВЕРСИТЕТИ  ЗА  ВАС   И  ЩЕ  ГАРАНТИРА  ВАШИЯ  ПРИЕМ.

Карта    на  офиса  ни  на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то  ОУ-корпус  Г телефони  0896 220815 ,0886338883  или  02/9780 700
ще   да  намерите  на  следния  линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Австрия е традиционно любимо място за следване на българи и ги привлича с превъзходния имидж , липсата на такси за обучение и географската близост.Прекрасната природа и културните традиции допълват образа й като любимо място за следване и живот. За пореден път в тазгодишните класации Виена е определен като най-добрия за живеене град в света.

Висшето образование в Австрия почива на вековни традиции – университетът във Виена е основан през 1365 г. и е сред най-старите университети в Европа. Австрия е известна и с високото качество на висшето си образование.

Eзик на следване и прием
Обучението е основно на немски език. Има много малък брой програми, предимно магистърски, които се преподават на английски език. Повечето от сертификатите  по немски език, с които се кандидатства за следване в Германия, се признават и от болшинството от университетите в Австрия. В Австрия може да се кандидатства и за следване с подготвителен езиков курс по немски език.

Приемът в австрийските университети е основно по документи и без приемен изпит. При малка част от специалностите, основно медицинските специалности, психология, публицистика и комуникации, както и специалностите в областта на изкуството, музиката и спорта, приемът освен по документи е и на базата на приемен изпит, специфичен за отделните специалности.
Важно за българските кандидат-студенти е да знаят, че след влизането на България в ЕС вече не е необходимо да са приети в български университет, за да могат да кандидатстват в австрийски университети!

Такси
Следването в Австрия е безплатно за студенти от ЕС.

Живот и работа
Стандартът на живот е близък до този в Германия. На студентите е разрешено да работят по време на следването, но през първата година от следването работодателят им трябва да вземе разрешение от службата по заетостта, за да ги наеме.

Stift Melk

Stift Melk

Процедурата  по  приема  е  специфична  за  всеки  университет   и   всеки  кандидатстудент  се  нуждае  от  професионална  помощ,  която  можете  да  получите  при  нас  -  в  Студентски  компас.   Моля  подгответе  Вашите  образователни  документи  и  заповядайте  в  агенцията  за  консултация.

КОНСУЛТАЦИИ   И  ДОГОВОРИ  ЗА  СЛЕДВАНЕ  В  ЧУЖБИНА     СКЛЮЧВАМЕ  ВСЕКИ  ДЕН  ОТ  ПОНЕДЕЛНИК  ДО  ЧЕТВЪРТЪК  ОТ  10  ДО  16 ЧАСА  ДО  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА  КАМПАНИЯ!

Карта    на  офиса  ни  на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то  ОУ-корпус  Г телефони  0896 220815 ,0886338883  или  02/9780 700
ще   да  намерите  на  следния  линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Mondsee town square

Mondsee town square