Следване в Холандия с английски език

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  за  следване  в  чужбина  осъществява  прием  на  български и чуждестранни  граждани  в  държавни  университети  в  Холандия  за    следване  с  минимални  такси  за  граждани  на  EU и с  възможности  за  работа.

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС   гарантира  Вашият  прием  , защото  за  12  години  опит  с  изпращане  на  студенти  нямаме  кандидат-студент , който  да  не  е  приет!

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  ще  избере  за  Вас  най- престижните  университети  и  специалности според  европейската  ранг-листа, защото  ние  нямаме  финансови  отношения  с  непрестижни  университети  и  не  насочваме  студенти  към  тях.

СТУДЕНТСКИ КОМПАС ще бъде с Вас през всички етапи на Вашето кандидатстване и прием за безплатно следване в държавни университети, а именно:


РЕГИСТРАЦИЯ на тел. 02/ 9780 700; 0886 338883; 0896 220815


Процедурата  по  приема  е  специфична  за  всеки  университет   и   всеки  кандидатстудент  се  нуждае  от  професионална  помощ,  която  можете  да  получите  при  нас  -  в  Студентски  компас. Моля  подгответе  Вашите  образователни  документи  и  заповядайте  в  агенцията  за  консултация.

КОНСУЛТАЦИИ   И  ДОГОВОРИ  ЗА  СЛЕДВАНЕ  В  ЧУЖБИНА     СКЛЮЧВАМЕ  ВСЕКИ  ДЕН  ОТ  ПОНЕДЕЛНИК  ДО  ЧЕТВЪРТЪК  ОТ  10  ДО  16 ЧАСА  ДО  ПРИКЛЮЧВАНЕ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКАТА  КАМПАНИЯ!

Карта    на  офиса  ни  на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то  ОУ-корпус  Г телефони  0896 220815 ,0886338883  или  02/9780 700
ще   да  намерите  на  следния  линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

В голяма  част  от  холандските  университети  сроковете  за  подаване  на  документи  са  между  15.01.  и  31.03. Затова  ние  сключваме  договори  за  процедурите  до  22.12.2011  за   първи етап  на  приема.

Таксата за записване в университетите в Холандия е различна, но започва от около 1500 евро на година. Таксата за държавните университети е единна всяка година( 1538 евро).Таксата за чужденци е различна за студенти от ЕС и за студенти от страни извън ЕС. Държавата субсидира студентите от ЕС, като те плащат предварително фиксираната от държавата такса за обучение независимо от избрания университет.При определени условия студентите от ЕС могат да получат обратно голяма част от платените такси или да получат финансиране на следването.