СЛЕДВАНЕ В ГЕРМАНИЯ С НЕМСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ЗА ДИРЕКТНО СЛЕДВАНЕ ИЛИ ПРЕЗ ПОДГОТВИТЕЛНА ГОДИНА

СТУДЕНТСКИ КОМПАС за следване в чужбина осъществява прием на български ичуждестранни граждани в държавни университети в Германия , специализирани университети Fachhochschulen Академии и колежи за художествени, филмово и музикално изкуство и подготвителни колежи Studienkolleg забезплатно следване за граждани на EU и с възможности за работа.

СТУДЕНТСКИ КОМПАС гарантира Вашият прием , защото за 12 години опит с изпращане на студенти в Германия, нямаме кандидат-студент, който да не е приет!

Ще бъдеме с Вас през всички етапи на кандидатстването:

СТУДЕНСКИ КОМПАС https://www.student-compass.com ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ВАС И ЩЕ ГАРАНТИРА ВАШИЯ ПРИЕМ .

Карта на офиса ни на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г телефони 0896 220815 ,0886338883 или 02/9780 700 ще да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Моля подгответе Вашето подробно CV и заповядайте в агенцията за консултация .

РЕГИСТРАЦИЯ на тел. 02/ 9780 700; 0886 338883; 0896 220815

Защо да следвам в Германия

Като граждани на Европейския съюз българските студенти в Германия получават достъп до една от най-високоразвитите образователни системи в света в държавата с нвай-добри икономически показатели в Европа.

За българските младежи следването в Германия е изключителeн шанс за получаване на престижна диплома по различни причини. Немските университети са едни от най- старите в Европа, имат вековни традиции и безспорни академични постижения.
Икономиката на Германия е най-голямата в Европа. Брутният вътрешен продукт на Германия възлиза на USD 1 936$ млрд. (щатски долара) .
Германия има изключителен принос към световното културно наследство, страната е също така известна като das Land der Dichter und Denker (страната на поети и мислители). В Германия са родени композитори като Бетовен, Бах, Брамс; поети като Гьоте, Шилер и Хайне; писатели,инженери и изобретатели, сред които Айнщайн,Ото, Даймлер, Бенц, Дизел.


В Германия през 1386 година в град Хайделберг е създаден един от първите университети в Европа- Хайделбергският университет.Славата на Хайделберг като университетски център е в областта на медицинските и естествените науки. Той е дал на света 8 носители на Нобелова награда. Тук са следвали видни български възрожденци и политици като Петър Берон, Васил Радославов и Константин Стоилов.


Не само в Европа , но в цял свят Германия е с водещи позиции като важен търговски и политически партньор.
Немските специалсти от всички научни области са търсени и предпочитани в цял свят и получават отличен шанс да намерят престижна и високоплатена работа.

Също така и Германия
на завършилите чуждестранни студенти прекрасти възможности за реализация.
Висшите учебни заведения в Германия не отпускат стипендии. Немски фондации отпускат стипендии за студенти от Източна Европа в различни етапи на образованието. Стипендии за цялостно обучение в Германия не се отпускат.

Как да избереме университет и специалност

От първият университет преди повече от шест века с Германия днес има над 400 висши учебни заведения, от които 108 университети. В тях учат 2377034 студенти от които 1542226 в университети, а 263848 от тях са чужденци .

Езикът на обучение е немски. Но международните програми, в които обучението се провежда на английски или на английски и на немски, непрекъснато се увеличават.

Не е лесно да се ориентирате за избора си поради огромнито разнообразие на университети и специалности.Съществуват 422 официално признати висши учебни заведения в 165 града и области в цяла Германия. Като цяло немските университети и колежи предлагат повече от 16000 бакалавърски и магистърски програми.

СТУДЕНТСКИ КОМПАС изпраща студенти държавни висши учебни заведения за безплатно следване във всички области :


СТУДЕНСКИ КОМПАС https://www.student-compass.com ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ВАС И ЩЕ ГАРАНТИРА ВАШИЯ ПРИЕМ .

Карта на офиса ни на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г телефони 0896 220815 ,0886338883 или 02/9780 700 ще да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Моля подгответе Вашето подробно CV и заповядайте в агенцията за консултация .

СЛЕДВАНЕ В ГЕРМАНИЯ С НЕМСКИ ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТИ с НЕМСКИ ЕЗИК –

КАНДИДАТСТВАНЕ С НЕМСКИ ЕЗИК

Документи

- Легализирани копия на диплома за завършено средно образование, свидетелства , удостоверния, професионална квалификация, които са конкретни за всяка специалност (като при записване в университета се предоставя и оригинала)

- Документ за владеене на немски език – повечето университети признават DSD, DSH, Test DAF.

- Други документи – могат да бъдат формуляр за кандидатстване на университета, снимки, мотивационно писмо, заверени копия на сертификати, препоръки, документи за стаж/ професионален опит или други.

Езикови сертификати - https://student-compass.com/ezikovi_kursove.html

В България могат да се придобият следните сертификати за немски език:

• Sprachdiplom (езикови гимназии)

• Zentrale Oberstufe Prufung (при Гьоте-институт)

• TestDafВажно е да се провери в конкретния университет какъв сертификат се изисква за избраната специалност и най-вече колко точки е минимума.

Кандидатстване

Дали се кандидатства централизирано или директно зависи изцяло от специалността. Не във всички случаи документите се подават в самия университет.

Има три варианта:

• Документите се подават директно към университета.

•ZVS (Zentrale Vergabestelle, Централа за разпределение на студентски места) – за някои специалности, между тях тези с ограничен прием (т. нар. Numerus Clausus – NC) - за специалности с ограничен прием ( например медицина, биология, стоматология, ветеринарна медицина, фармация, психология) се кандидатства чрез www.zvs.de.•

•Uni Assist – специализирани са в работата с чуждестранни студенти. С тях работят университети от почти всички провинции в Германия.

Срокове

За зимен семестър срокът за подаване на документи е 15.07., а за летния семестър – 15.01. Повечето специалности започват от зимен семестър и обикновено отговор от университетите за евентуален прием може да се очаква от средата на август. Разбира се, при всяко правило си има изключения – в случая за някои специалности на английски език и за медицина.

СЛЕДВАНЕ В ГЕРМАНИЯ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПРОГРАМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

КАНДИДАТСТВАНЕ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

-положен езиков изпит – TOEFEL, IELTS, CPE, CAE, FCE (тези изпити могат да се положат и в България ;
- диплома за завършено средно образование, свидетелства , удостоверния, професионална квалификация, които са конкретни за всяка специалност -преведени и легализирани (като при записване в университета се предоставя и оригинала)–;
- попълнена форма за кандидатстване – за всеки университет е различна;
- CV;
- мотивационно писмо;
- доказателство за владеене на немски език – на основно ниво и на база на броя часове в училище- https://student-compass.com/ezikovi_kursove.html;

СТУДЕНСКИ КОМПАС https://www.student-compass.com ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ВАС И ЩЕ ГАРАНТИРА ВАШИЯ ПРИЕМ .

Карта на офиса ни на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г телефони 0896 220815 ,0886338883 или 02/9780 700 ще да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Моля подгответе Вашето подробно CV и заповядайте в агенцията за консултация .

В кои видове университети и колежи изпраща студенти СТУДЕНТСКИ КОМПАС

Ние изпращаме студенти в държавни висши учебни заведения за безплатно следване във всички хуманитарни, технически, икономически, правни, медицински, по изкуствата специалности.

Висшите училища са няколко вида :

1. УНИВЕРСИТЕТИ ,в които образованието е научно ориентирано . Съществуват хуманитерни, технимчески, медицински , инжинерни ,икономически университети. В Германия има 102 университета.

Университети

2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УНИВЕРСИТЕТИ- Fachhochschulen

В Германия има 167 Fachhochschulen (FHs). Точният превод е "Университет за Специални Науки". Те са силно свързани с приложението им в практиката . FHs преди всичко предлагат специалности в сферата на технологията, бизнес, мениджмент, социални науки, медии и дизайн. От друга страна, тези които имат интерес да учат медицина, педагогика или право, няма да имат възможността да ги изучават в Fachhochschule.

Спезиализирани университети - Fachhochschulen (FHs)

3.АКАДЕЧМИИ И КОЛЕЖИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО, ФИЛМОВО и МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

Ако желаете да изучавате изобразително изкуство или дизайн, вие трябва да кандидатствате академии и колежи по изобразително, филмово и музикално изкуство. В тях вие ще намеритепрограми по изобразително изкуство, индустриален и моден дизайн, графичен и медиен дизайн, музика и други. За да бъдат допуснати до такива програми, кандидатите обикновенно полагат специалзирани изпити или представят портфолио със свои работи.

Академии и колежи за художествени, филмово и музикално изкуство

4.ПОДГОТВИТЕЛНИ КОЛЕЖИ -STUDIENKOLLEG

Подготвителни колежи съществуват в повечето вузове в Германия. Този тип колеж вие ще можете да изучавате немски език след положени входящи тестове.По правило документите към подтвителния колеж се подават в университета , към който е този колеж. Обучението обикновено е два семестъра.

Studienkolleg in Germany

Процедурата по кандидатстване

Според специалността и университета процедурата за кандидатстване е различна. Въпреки всички особености може да се обобщи, че кандидатстването протича принципно на 2 етапа в определени срокове. Почти навсякъде първата фаза е онлайн кандидатстване чрез попълване на молба, а втората - подаване на останалите необходими документи. Най-голямата особеност е, че документите трябва да се подадат точно във вида, в който се изискват, изцяло окомплектовани и в определен срок. Този срок е окончателен и пристигналите по- късно документи за съжаление не се разглеждат. Сроковете за подаване на документите може да е различен, затова се информирайте навреме, какви са те. Съвсем малък брой немски университети изискват такса за разглеждане на документите, но една част от тях са членове на Uni-Assist, институция, която се занимава с приравняването и признаването на чуждестранните дипломи срещу определена такса.

След разглеждане на документите се получава известие. Ако не отговаряте на указаните условия за специалността, липсват някои от документите или не са спазени изискванията за техния вид, които включват най- често официални легализации, заверки и превод, се получава отказ. При условие, че отговаряте на условията и документите Ви са били изрядни, получавате уведомление за прием. В него е указан срокът и начинът за записване в университета.

В университетите в Германия може да се кандидатства 2 пъти в годината.

Всички ВУЗ са автономни. Това означава, че те сами определят условията на кандидатстване, като спазват определени основни положения, които са подчинени на Законите за висше образование във всяка от 16те провинции. Изискванията по приема следователно не са единни и могат значително да варират. Затова предварителното проучване на начина на кандидатстване във всеки университет е от особено голямо значение за успешен прием, а то изисква време и опит. Може да го направите на официалните страници на Немската Служба за Академичен Обмен, на Съвета на ректорите на висшите училища в Германия или на сайтовете на отделните университети. Хубаво е това да стане поне година преди кандидатстването.

Затова първото, което трябва да направите, е да изберете университет и специалност.

СТУДЕНСКИ КОМПАС ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА НАМЕРИТЕ НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ И УНИВЕРСИТЕТИ ЗА ВАС И ЩЕ ГАРАНТИРА ВАШИЯ ПРИЕМ .

Карта на офиса ни на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то ОУ-корпус Г телефони 0896 220815 ,0886338883 или 02/9780 700 ще да намерите на следния линк : https://www.svariadna.com/contact.htm