Следване в Швеция с английски език

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  за  следване  в  чужбина  осъществява  прием  на  български и чуждестранни  граждани  в  държавни  университети  в  Швеция  за    безплатно следване и с  възможности  за  работа.

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС   гарантира  Вашият  прием  , защото  за  12  години  опит  с  изпращане  на  студенти  нямаме  кандидат-студент, който  да  не  е  приет!

СТУДЕНТСКИ  КОМПАС  ще  избере  за  Вас  най- престижните  университети  и  специалности според  европейската  ранг-листа, защото  ние  нямаме  финансови  отношения  с  непрестижни  университети  и  не  насочваме  студенти  към  тях.

СТУДЕНТСКИ КОМПАС ще бъде с Вас през всички етапи на Вашето кандидатстване и прием за безплатно следване в държавни университети, а именно:


През последните десет години в цяла Скандинавия се забелязва образователен бум.

Висшето образование в  Швеция  е на много високо ниво. Според проучване на немското списание Spiegel 10 шведски университета са сред 20-те най-добри ВУЗ-а на Стария континент.

В Швеция висшите училища ежегодно се попълват с до 65 000 новоприети шведски студенти и с около 286 000 чужденци, привлечени от доброто име на шведското висше образование. В целия свят Швеция е известна като страна, в която студентите имат най-голяма свобода при избора на учебни програми и курсове.

До 1995 года системата за кандидатстване на чужденци в шведските университети е била единна. Сега всеки университет има собствени правила и изисквания. Затова първото, което трябва да направите, е да изберете университет и специалност.

СТУДЕНСКИ  КОМПАС   ЩЕ  ВИ  ПОМОГНЕ  ДА  НАМЕРИТЕ  НАЙ-ПОДХОДЯЩИТЕ  СПЕЦИАЛНОСТИ  И  УНИВЕРСИТЕТИ  ЗА  ВАС   И  ЩЕ  ГАРАНТИРА  ВАШИЯ  ПРИЕМ.

Карта    на  офиса  ни  на адрес: 1582 София, ж.к. Дружба 2 , Ул.Обиколна , 163-то  ОУ-корпус  Г телефони  0896 220815 ,0886338883  или  02/9780 700
ще   да  намерите  на  следния  линк : https://www.svariadna.com/contact.htm

Sweden

В Швеция можете да следвате в спокойна и международно-ориентирана атмосфера, където всички говорят английски език, и да получите признатата в цял свят шведска диплома, която е символ на високото качество на модерната образователна система.

От чуждестранните студенти се изисква добро знание на английски език, дори ако кандидатстват за програма на обучение, която се води на шведски език. В Швеция университетските програми са комбинирани и някои предмети се преподават на английски. Освен това често на студентите се препоръчва литература на английски език. Затова всеки кандидат-студент от чужбина трябва да представи сертификат за успешно положен някой от международните тестове - TOEFL, IELS, MELAB,Cambridge

За шведските програми шест шведски университета (Goteborg, Linkoping, Lund,
Stockholm, Umem, Uppsala) предлагат на чуждестранните студенти едногодишен подготвителен курс по шведски език, безплатен, в края на който се полага тест по шведски език - The Swedish Language Test for Academic Purposes, необходим за постъпването в университета.

По един от критериите за съставяне на рейтинга интензивност на общуването между студенти и преподаватели, Швеция заема второ място сред европейските страни.

Особено в областта на високите технологии шведските университети са сред водещите в Европа. Има първокласни възможности за изследователска дейност и традиции в сътрудничеството както между висшите учебни заведения и индустрията, така и в кооперирането с многобройни чуждестранни университети, което дава първокласни възможности за последваща международна кариера.

В Швеция можете да следвате в спокойна и международно-ориентирана атмосфера, където всички говорят английски език, и да получите признатата в цял свят шведска диплома, която е символ на високото качество на модерната образователна система.

Eзик на следване и прием
В Швеция се предлагат голям брой програми на английски език.

Приемът е само по документи, програмите се преподават изцяло на английски език.

Бакалавърските програми на английски език са по-ограничени и за учебната 2012 година се предлагат малко над 40 програми, но магистърските програми са 645. Висшето образование е на много високо ниво.

Такси
Висшето образование в Швеция е БЕЗПЛАТНО за граждани на Швеция и Европейски съюз. Това важи както за бакалавърските, така и за магистърските програми.

Живот и работа

В сравнение с останалата част от Европа, въпреки високия стандарт на живот Швеция не е особено скъпо място за следване. Средните разходи за живот на един студент са около 6 300 SEK ( около 700 Euro ) месечно. Наемът за самостоятелна стая в студентско общежитие е околи 230 - 350 евро/месец.

Студентите имат право да работят без ограничение на времето за периода на следването си в Швеция и така да финансират издръжката си.

Frescati campusУниверситета  в  Стокхолм

Висшето образование в Швеция е БЕЗПЛАТНО, включително и за чужденците. В сравнение с останалата част от Европа, въпреки високия стандарт на живот Швеция не е особено скъпо място за следване. Средните разходи за живот на един студент са около 6 300 SEK ( около 700 Euro ) месечно. Студентите имат право да работят без ограничение на времето за периода на следването си в Швеция и така да финансират издръжката си. В Швеция се предлагат голям брой програми на английски език. Бакалавърските програми са по-ограничени и се предлагат в 7 университета, но магистърските програми са над 500. По един от критериите за съставяне на рейтинга ¬ интензивност на общуването между студенти и преподаватели, Швеция заема второ място сред европейските страни. Особено в областта на високите технологии шведските университети са сред водещите в Европа. Има първокласни възможности за изследователска дейност и традиции в сътрудничеството както между висшите учебни заведения и индустрията, така и в кооперирането с многобройни чуждестранни университети, което дава първокласни възможности за последваща международна кариера. Двата официални езика в страната са шведският и английският.